Смартфон Връзка

Категории

Карта на посетителите

 

web analytics
Real Time Web Analytics

Условия за ползване

 

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата Pokupkata.com,

собственост на "АЙ СОЛЮТ" ЕООД

 

   Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта.

   Ако използвате уеб сайта  Pokupkata.com се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

"АЙ СОЛЮТ" ЕООД, като собственик на сайта ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от сайта да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в сайта материали в други сайтове е забранена.

Предоставяната услуга от сайта е валидна за Република България. Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез Интернет Магазин Pokupkata.com, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

 Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:

   1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в Интернет Магазин Pokupkata.com.  

   2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на Интернет Магазин Pokupkata.com.  

   3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от Интернет Магазин Pokupkata.com, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.

 

Вашите поръчки се приемат само по електронен път чрез електронния магазин. Моля бъдете внимателни при въвеждането на Вашият имейл адрес, защото потвърждението на поръчката при заплащане в брой и банков път се осъществява чрез него. Системата ще Ви информира, че поръчката Ви е приета. Още при финализирането на Вашата поръчка, ще можете да видите всички продукти, които купувате, размера на сумата, която ще платите, начинът на плащане, адресът на доставка. Ако забележите някаква неточност в попълнените от Вас данни, моля обадете ни се незабавно.

Всички поръчки, които подавате към Интернет Магазин Pokupkata.com, се приемат 24 в денонощието. Денят се брои за "следващ" веднага след 23.59.59 часа. Поръчки направени в събота и неделя, се обработват/изпращат най-рано в понеделник.

Интернет Магазин Pokupkata.com си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
Продуктите и услугите в Интернет Магазин Pokupkata.com са ограничени само до посочените условия. Pokupkata.com  не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.

Pokupkata.com  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Част от информацията публикувана в Интернет Магазин Pokupkata.com е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Възможно е също част от публикувания снимков материал, както и описанията за някои продукти да са примерни, с онагледяваща цел и да не са обвързани с точните характеристики на продукта. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Интернет Магазин Pokupkata.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност, при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на интернет магазина.

В случай, че в следствие на използването на Интернет Магазин Pokupkata.com, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

С цел закупуването на продукти или услуги от Интернет Магазин Pokupkata.com Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Интернет Магазин Pokupkata.com използва личната информация, единствено с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги. Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Хипер-връзките от Интернет Магазин Pokupkata.com към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, Интернет Магазин Pokupkata.com не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в тези сайтове, Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

   Интернет Магазин Pokupkata.com може да предлага промоции за отстъпки от цената под формата на бонус точки или други търговски похвати. Клиентът има пълното право да се възползва от обявената отстъпка, съгласно промоционалните условия.

Четете внимателно промоционалните условия за всеки продукт или група продукти!

Дневните отстъпки се ползват в интервала 00:00:01 до 23.59:59 часа в съответния ден.

Когато за един продукт има активни подаръци и промоции, клиентът има право да се възползва и от двете, като за промоциите са в сила правилата от горния абзац.

   Интернет Магазин Pokupkata.com има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят ще бъде известен ако продукта има друга цена, спрямо публикуваната към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то Интернет Магазин Pokupkata.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива (с удържане на таксите по трансфера и в двете посоки).

Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Ви предоставяме следната информация:
=============================================================================

   1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

   2. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

   3. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

   4. Гаранционни условия. При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок и сервиза.

   5. Потребителят има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в Интернет Магазин Pokupkata.com начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно към Интернет Магазин Pokupkata.com. Платената сума се възстановява на Потребителя в срок до 72 часа по банков път, в посочена от клиента сметка или чрез пощенски запис, с изключение на транспортните разходи и таксата за превода / записа.

   6. При констатация на дефектен продукт и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Интернет Магазин Pokupkata.com се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ. За да предявите рекламацията си, ползвайте секцията "Рекламации". Транспортните и други разходи по получаване и връщане на дефектна стока са за сметка на търговеца!

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката, както и да изискате от куриера Приемо-предавателен протокол, потвърждаващ (не)съответствието между заявено и доставено. При несъответствие на получените продукти с поръчаните, Интернет Магазин Pokupkata.com заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

При липса на поръчани продукти от Потребителя, по вина на Вносител / Дистрибутор, Интернет Магазин Pokupkata.com може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителя откаже да приеме замяна на продуктите, Интернет Магазин Pokupkata.com възстановява заплатената сума до 72 часа по банков път в посочена от клиента сметка.

При плащания, преди да сте се свързали с нас за уточняване на цена и наличност, всички такси до връщане на парите в сметката на клиента са за негова сметка!!!

 При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.


   7. Начисляването на бонус точки за закупен продукт, към профила на Потребителя, става автоматично след като се разбере, че продукта е доставен. Разбира се, при последващ отказ на Потребителя от продукта и възстановяване на суми, точките от тази покупка се анулират. Изчисляването на точките е обвързано с нетната стойност на покупката и ако получения брой точки не е цяло число, се закръглява автоматично, както е прието - при по-голяма или равна дробна част на 0.5, се добавя ЕДНА точка, в останалите случаи - НЕ се добавя точка.

   За стимулиране на нашите клиенти сме въвели системата "Бонус-точки", където 1 бонус-точка се равнява на 0,10 лв.
   Натрупването на бонус-точки е възможно само за регистрирани и/или закупили стока потребители. При извършване на долуописаните действия клиента може да използва натрупаните точки при покупка, като съответно намали реално цената на стоката.


   Разпределението на бонус-точките е следното:

  •      а. Довеждане на приятел - носи 2 точки.
  •      б. Ревю на продукт - носи 3 точки.
  •      в. Гласуване за продукт - носи 1 точка.
  •      г. Покупка на продукт - носи 1 точка.
  •      д. На всеки 40 лв с ДДС, от Вашата поръчка, получавате по 1 точка.

 

   8. "АЙ СОЛЮТ" ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна Pokupkata.com.

   9. "АЙ СОЛЮТ" ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

 

      За неуредени или неописани ситуации, се практикува разрешаване на същите между Администратора и Клиента в добронамереност и добър тон, удовлетворяващ и двете страни. При невъзможност, същите се разрешават по съдебен ред, определен от законодателството на Република България.


Моля, преглеждайте периодично общите условия за настъпили промени.

  Дата на последна промяна: 30 март 2013 година.

! За плащания различни от наложен платеж, моля свържете се с нас предварително за актуална цена и наличности !
--------------------------------------------------

Цените в е-магазина важат само за поръчки, обслужвани чрез сайта.